Waarom een waterverzachter?

Vele waterreserves bevatten mineralen: calcium, magnesium, e.d. Deze mineralen vormen een kalkafzetting in de verwarmingsketels, wasmachines, vaatwasmachines, waterkranen, enz. die in belangrijke mate hun levensduur verkorten en een meerkost aan energieverbruik met zich meebrengen.

Principe

Door het uitschakelen van calcium- en magnesiumionen, zal de waterzachtheid elk nadeel van een hard water beperken, en uw huis in een zachte omgeving omtoveren. Uw linnen zal zachter zijn, uw vaatwas laat geen sporen na, het nemen van een bad zal relaxer worden, uw haren mooier en zachter.

Verschil

Bescherm uw leidingen

Ophoping van water breekt na verloop van tijd uw leidingen af. Het waterdebiet, alsook de druk van het water worden fors gereduceerd! Verzacht water maakt komaf met deze nadelen.

Wasproducten

De kost van uw detergenten zal dalen tot 50% omdat u minder product gebruikt voor meer doeltreffendheid!

Ons gamma

De verzachters van ons gamma werden volledig gerealiseerd met corrosiebestendige materialen.

R

Een verdelingssluisdeur in “Noryl”

R

Een hars gefabriceerd zonder chlooroplosmiddelen

R

Een polyethyleen fles in versterkt polyester

R

Een pekelbad in polyethyleen

U hebt gekozen voor regeneratie?

Nadat de hars in het reservoir van uw verzachten verzadigd is, zal de klep automatisch de verschillende cycli van regeneratie aan elkaar koppelen, zonder enige manuele tussenkomst.
De pekel die in de hars ingebracht wordt, bevrijdt deze van de vastgebonden calcium- en magnesiumionen en na een afgemeten spoeling zal de hars operationeel worden voor een nieuwe cyclus van verzachting.

Twee mogelijkheden

De chronometrische verzachting

De dag van de vernieuwing van het water is voorgeprogrammeerd op een vaste dag in de week. De verzachting vangt dan aan om 2 uur ’s morgens.

De volumetrische verzachting

De verzachting vangt aan afhankelijk van het volume van het reël verbruikte water. De verachting vangt aan om 2 uur ’s morgens.