Drinkwatersysteem op principe van omgekeerde osmose

Creativiteit, een open geest en jarenlang onderzoek hebben geleid tot de RO Sintra, een volledig nieuw drinkwatersysteem op het principe van omgekeerde osmose.

Perfect water voor

R

Ijsblokjes

R

Drinkwater

R

Koffie of thee

R

Frisdranken

Het zuiverste water voor

Zoutloze diƫten

Stoomstrijkijzers

Het schoonmaken van contactlenzen

Actieve koolstoffilters

Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die de eigenschap heeft allerlei stoffen aan zich te kunnen binden, en is dus een sterk absorptiemiddel. Actieve kool wordt bereid door van kool de gassen en onzuiverheden te verwijderen via een thermisch proces. Actieve kool kan na gebruik opnieuw geactiveerd worden door het uit te gloeien. Actieve kool heeft de uitstekende eigenschap om een brede waaier organische stoffen en ook bepaalde zware metalen te adsorberen. Daarnaast wordt actieve kool gebruikt voor de verwijdering van oxiderende stoffen zoals chloor en ozon.

De werking van actieve kool hangt af van verschillende factoren

R

De aard van de te verwijderen (organische) stof. Stoffen met een hoog moleculair gewicht en lage wateroplosbaarheid worden beter geadsobeerd.

R

De concentratie van de te verwijderen stof. Hoe hoger de concentratie, hoe hoger de adsoprtie (belading %).

R

De aanwezigheid van andere organische componenten, waardoor een competitie optreedt t.o.v. de beschikbare absorptieplaatsen.

R

De parameters van het medium (temperatuur, druk, vochtigheid, pH, …).

Voor de particuliere sector wordt actieve kool voornamelijk gebruikt in combinatie met een omgekeerde osmose systeem. Het dient om de vrije chloor, (die in leidingwater sterk aanwezig is maar de gezondheid schaadt) te neutraliseren. Bij de behandeling van put- of regenwater wordt actieve kool eveneens gebruikt om geur en micropolluenten zoals pesticiden te verwijderen. Na de behandeling van bacteriologische vervuiling met chloor is steeds een actieve kool filter aan te raden.